- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
  • Opel03.png
  • Opel04.png
  • samorzad_01.png
  • samorzad_02.png
  • zadwieszenie_kat_A_01.png
  • zadwieszenie_kat_A_02.png
Home

Stanowisko WORD Toruń z dnia 19 lutego 2021 r.


W związku z oświadczeniem WORD z dnia 15 lutego br. i otrzymanym wezwaniem od Kancelarii Adwokackiej z dnia 16 lutego br., działającej z pełnomocnictwa pana Sebastiana Wesołowskiego – właściciela Ośrodka Szkolenia Kierowców Rajder w Toruniu zamieszczam w załączeniu przedmiotowe wezwanie wraz ze stanowiskiem WORD Toruń.

Działanie osoby sprawującej funkcję publiczną, w ramach powierzonych uprawnień w obronie społecznie uzasadnionego interesu nie może stanowić bezprawności działania. Oceniając zachowania zainteresowanych osób, w ramach wywołanej polemiki medialnej, WORD Toruń pragnie wskazać na zjawiska, które występują w sytuacjach związanych z przygotowaniem do egzaminów i egzaminem na prawo jazdy. Ich upublicznienie leży w interesie publicznym.

 

 Marek Staszczyk
dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu

 

 

 

OŚWIADCZENIE
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU
W SPRAWIE BIEŻĄCYCH PUBLIKACJI I RELACJI MEDIALNYCH 

 

Odnosząc się do serii publikacji Dziennika Nowości, Dziennika Gazeta Pomorska i relacji w TVP Bydgoszcz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu wyjaśnia:

1) Nieprawdziwa jest teza, jakoby dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu (WORD) wywierała naciski na egzaminatorów, aby gorzej traktowali oni kursantów Ośrodków Szkolenia Kierowców podstawiających pojazdy na egzaminy.

2) WORD oświadcza, że w żadnym przypadku nie dochodziło do jakiejkolwiek dyskryminacji ośrodka szkolenia kierowców. Potwierdzają to wskaźniki zdawalności, które są wartościami obiektywnymi oraz mierzalnymi i dowodzą porównywalnej zdawalności na pojazdach ośrodków szkolenia kierowców i na pojazdach WORD. Osoby egzaminowane mogą zawsze zdawać egzamin pojazdem, według własnego wyboru, co wynika z przepisów prawa.

3) Prawdą jest natomiast, że pan Sebastian Wesołowski - właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców Rajder w Toruniu, stawiający siebie w relacjach z WORD, wobec osób trzecich, w pozycji osoby pokrzywdzonej, dążąc do budowania swojej pozycji biznesowej, próbuje wzmagać od kilku lat presję na egzaminatorów i kierownictwo WORD. Przyjmuje to m.in. postać skarg do organu nadzoru, wywierania nacisków na kierownictwo WORD, nasilania sporów oraz doniesień do mediów. Przytoczona w materiałach telewizyjnych z 12 lutego 2021 r. sytuacja odmowy przeprowadzenia jednego egzaminu pojazdem ośrodka szkolenia kierowców pana Sebastiana Wesołowskiego była wyjątkowa i wynikała z niespełniania warunków formalnych.

4) W swojej zawodowej działalności egzaminatorzy są niezależni, podejmują niezawisłe decyzje. Co więcej, egzaminatorom nie wolno podlegać naciskom ani wpływom, w tym zarówno ze strony przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców, jak i kierownictwa WORD.

5) Zamieszczone w mediach materiały stawiające WORD w negatywnym świetle są częścią zniesławiających i szkalujących działań podejmowanych w złej wierze, m.in. ze strony kilku egzaminatorów WORD, wobec których istnieje podejrzenie działania na szkodę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

 

 Marek Staszczyk
dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu

 

 

 

 

Szanowni Państwo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU INFORMUJE, ŻE

OD DNIA 1 GRUDNIA 2020r NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ W LOKALIZACJI W TORUNIU

PRZYCZYNĄ TAKIEJ SYTUACJI JEST ZAMKNIĘCIE AGENCJI BANKOWEJ, FUNKCJONUJĄCEJ DO TEJ PORY NA TERENIE TORUŃSKIEGO OŚRODKA

(Informacja nie dotyczykasy w WORD Oddział Terenowy w Grudziądzu)


 

[Aktualizacja od: 12.10.2020 r.]

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU INFORMUJE

O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ORGANIZOWANIA ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SZKOLEŃ 

W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 12.10.2020 R.

 

1. Od dnia 12.10.2020 r. na teren WORD w Toruniu i OT w Grudziądzu mogą wejść wyłącznie osoby zapisane na wyznaczony w danym dniu egzamin, odbywające szkolenie/kurs lub jazdę próbną, jednak nie wcześniej niż 15 min. przed wyznaczoną godziną. Wyklucza się dłuższe oczekiwanie przed egzaminem.

 

2. Na terenie budynku WORD oraz  podczas egzaminu/szkolenia/kursu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Zaleca się, aby osoba przystępująca do egzaminu/szkolenia/kursu posiadała ze sobą własny długopis.

 

3. Po wejściu do budynku WORD oraz bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu/szkolenia/kursu należy zdezynfekować dłonie za pomocą udostępnionych przez WORD środków.

 

4. Osoba znajdująca się na terenie WORD bezwzględnie podporządkowuje się poleceniom pracowników ośrodka oraz oznakowaniom na terenie WORD w zakresie postępowania mającego na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zakażenia, tj. pomiaru temperatury ciała, ustalenia tożsamości lub innych czynności związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

 

5. Zabrania się wstępu na teren WORD: 

  • - osobom z wyraźnymi objawami infekcji (tj. temperaturą powyżej 37,5°, kaszlem, katarem, trudnościami w oddychaniu, bólami gardła, bólami mięśniowo-stawowymi) lub u których w okresie ostatnich 14 dni przed datą szkolenia występowały takie objawy,
  • - osobom, których domownicy są objęci nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną).

 

5.1. Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkować odmową dopuszczenia do egzaminu/szkolenia/kursu. Opłata za egzamin będzie podlegać zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie tylko w przypadku udokumentowania choroby. Naruszenie wymienionych ograniczeń może również skutkować odpowiedzialnością karną.

 

5.2. Osoba egzaminowana ma możliwość zmiany terminu egzaminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin w przypadku stwierdzenia objawów choroby, pod warunkiem że poinformowała WORD o tym fakcie (drogą telefoniczną lub elektroniczną) przed stawieniem się na egzamin i fakt ten jest udokumentowany (np. orzeczeniem bądź zaświadczeniem lekarskim). W pozostałych przypadkach niezmiennie ma zastosowanie możliwość zmiany wyznaczonego terminu egzaminu nie później niż 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

 

6. Osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy kat. A, A1, A2, AM, powinna zabrać ze sobą własny sprzęt ochronny, tj. kask, kamizelkę odblaskową, ochraniacze na kolana i łokcie oraz własny zestaw słuchawkowy do telefonu z wyjściem „mini jack”. Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkować odmową przystąpienia do egzaminu, a opłata nie będzie podlegać zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.

 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku posiadania przez zdającego stroju ochronnego w postaci odpowiedniego obuwia, spodni, kurtki i rękawic zakrywających całe dłonie. Niespełnienie tych warunków będzie skutkować odmową przystąpienia do egzaminu, a opłata nie będzie podlegać zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.

 

7. Zaleca się, aby osoba przystępująca do egzaminu prawa jazdy B+E, C+E oraz T posiadała własne rękawice ochronne potrzebne do zadań sprzęgania i rozprzęgania.

 

8. Osoba wizytująca WORD uczestniczy w egzaminie/szkoleniu/kursie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność w związku z potencjalnymi negatywnymi skutkami dla zdrowia i życia spowodowanymi lub pozostającymi w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. WORD podejmuje i wdraża wszelkie stosowne środki ochrony, lecz nie zapewnia bezwzględnego bezpieczeństwa epidemicznego i nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

 

9. W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy prawa naczelnych organów państwa w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów wydawane periodycznie w formie aktów jednorazowych.   


JEDNOCZEŚNIE W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE ZDROWIE
USTALANIE TERMINÓW EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA PRAWO JAZDY REALIZOWANE JEST
WYŁĄCZNIE:

poprzez platformę INFO-CAR

lub

za pośrednictwem poczty e-mail i kontaktu telefonicznego

przesyłając:

1) numer PKK (profil kandydata na kierowcę)

2) numer PESEL

3) potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej (NR KONTA BANKOWEGO 70 1160 2202 0000 0000 6090 0897)

odpowiednio do:

lub

 

 

--- lub osobiście w godz. 7:00 – 16:00 w BOK – tylko dla osób, które odbyły egzamin w danym dniu i ustalają termin kolejnego egzaminu)

 USTALANIE TERMINÓW SZKOLEŃ, KURSÓW I JAZD PRÓBNYCH

REALIZOWANE JEST WYŁĄCZNIE

za pośrednictwem: poczty e-mail i kontaktu telefonicznego:

 

lub


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 81