- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Szkolenia Kurs reedukacyjny

Kurs reedukacyjny

Kurs reedukacyjny - 21-22.10.2021 - Toruń

Autor: Wojewódzka Grażyna piątek, 17 września 2021 00:00

 

Więcej…

 

Kurs reedukacyjny - 24-25.09.2021 - Grudziądz

Autor: Wojewódzka Grażyna czwartek, 02 września 2021 00:00

 

Więcej…

 

Kurs reedukacyjny - 07-08.10.2021 - Toruń

Autor: Wojewódzka Grażyna czwartek, 02 września 2021 00:00

 

Więcej…

 
 

Kurs reedukacyjny - 23-24.09.2021 - Toruń

Autor: Wojewódzka Grażyna poniedziałek, 09 sierpnia 2021 00:00

 

Więcej…

 

Kurs reedukacyjny - informacje podstawowe

Autor: Wojewódzka Grażyna czwartek, 09 lipca 2015 00:00


 

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu organizuje kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Uczestnikami kursu są kierowcy lub osoby posiadające pozwolenie na kierowanie tramwajem ujawnione podczas kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
Decyzję administracyjną  o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na kurs reedukacyjny wydaje starosta.

Warunki odbycia kursu:
 - kurs reedukacyjny prowadzony jest w formie wykładów przez 2 dni po 8 godzin każdego dnia,
 - zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują osoby, które uczestniczyły we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach,
 - osoby skierowane na kurs obowiązane są odbyć kurs w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu,
 - osoby skierowane na kurs obowiązane są przedstawić staroście zaświadczenie o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

 

Zajęcia odbywają się w Toruniu w godzinach 800 - 1630 oraz Oddziale Terenowym w Grudziądzu w godzinach 730 - 1600


Cena kursu - 400 zł

 

Aby zapisać się na kurs należy złożyć następujące dokumenty:

  • - skierowanie - decyzja administracyjna wydana przez starostę
  • - karta zgłoszenia
  • - dowód wpłaty


Ilość miejsc ograniczona

Wszelkie informacje na temat szczegółowych danych dotyczących szkoleń można uzyskać w: