- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Konkursy 2008 Podsumowanie konkursu na odznakę sprawnościową

Podsumowanie konkursu na odznakę sprawnościową


 

   W dniu 14 listopada 2008 r. o godz. 12.00 w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie konkursu na projekt odznaki sprawnościowej pn. „Znam i przestrzegam zasady ruchu drogowego”. Organizatorami byli Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu.
Celem konkursu była popularyzacja zasad i przepisów ruchu drogowego, propagowanie bezpiecznego zachowania i poruszania się po drogach oraz ustanowienie odznaki, zaprojektowanej i wykonanej przez dziecko. Odznaka będzie przyznawana dzieciom korzystającym z zajęć w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.
Ogółem do organizatorów konkursu wpłynęło ponad 250 prac konkursowych z 50 placówek, w tym z 20 przedszkoli i 30 szkół podstawowych.

Jury konkursu po dokonaniu oceny prac konkursowych przyznało:
I nagrodę – projektowi odznaki wykonanemu przez Julię Nowicką, lat 7, ze Szkoły Podstawowej im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży, pod kierunkiem Pani Gabrieli Trzymkowskiej.


Spośród pozostałych prac jury wyróżniło 10 prac konkursowych wykonanych przez:

  • 1. Sandrę Szyjkowską, lat 6, z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Toruniu, pod kierunkiem p. Małgorzaty Nowaczyk i p. Katarzyny Firmanty,
  • 2. Annę Maciejewską, lat 6, z Przedszkola Miejskiego nr 17, pod kierunkiem p. Małgorzaty Nowaczyk i p. Katarzyny Firmanty,
  • 3. Emilię Wierzbicką, lat 12, ze Szkoły Podstawowej im. Prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży, pod kierunkiem p. Małgorzaty Cieślik,
  • 4. Agatę Podgórską, lat 9, z Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach, pod kierunkiem p. Marii Grzędy,
  • 5. Julię Kafkę, lat 7, z Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach, pod kierunkiem p. Wiesławy Zielińskiej,
  • 6. Julię Wasilewską, lat 8, ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie, pod kierunkiem p. Mirosławy Rumińskiej,
  • 7. Wiktorię Miastkowską, lat 6, z Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu, pod kierunkiem p. Beaty Szynal i p. Małgorzaty Banach,
  • 8. Annę Przybyszewską, lat 9, ze Szkoły Podstawowej w Makowiskach, pod kierunkiem p. Katarzyny Gajewskiej,
  • 9. Błażeja Woźniaka, lat 9, ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Toruniu, pod kierunkiem p. Aliny Ślebiody,
  • 10. Kamila Łubińskiego, lat 8, ze Szkoły Podstawowej w Młyńcu, pod kierunkiem p. Elżbiety Gontarskiej.

   Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, które wręczyli Pan Ryszard Nagórski – Zastępca Dyrektora WORD w Toruniu oraz Pani Jolanta Gruchlik – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu. Nauczyciele, pod kierunkiem których powstały wyróżnione projekty, otrzymali zestaw materiałów dydaktycznych, dotyczący tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.