- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Konkursy 2015 Podsumowanie konkursu "Jestem bezpieczny na drodze"

Podsumowanie konkursu "Jestem bezpieczny na drodze"

img-small   19.11.2015 r. w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród laureatom  konkursu plastycznego pt. „Jestem bezpieczny na drodze”. Konkurs został zorganizowany przez WORD w Toruniu i Delegaturę Kuratorium Oświaty w Toruniu. Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ruchu drogowego oraz propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Torunia i powiatów objętych działaniem Toruńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty. W ramach konkursu wpłynęło 470 prac z 79 placówek.


Jury konkursu po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami przyznało:
W kategorii I – wychowanie przedszkolne:
I miejsce: Annie Turskiej ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu, pod kierunkiem p. Sylwii Korcali i Martyny Wiśniewskiej;
II miejsce: Mai Paradowskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem, pod kierunkiem p. Katarzyny Mazurkiewicz;   
III miejsce:  Marii Sieradzkiej z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim, pod kierunkiem p. Marcina Działdowskiego;
Jedno wyróżnienie:
  - Sebastianowi Malanowskiemu, z Przedszkola Miejskiego nr 16 w Toruniu, pod kierunkiem  p. Elżbiety Chmielewskiej;
    

W kategorii II – klasy I-III:

I miejsce: Tomaszowi Gramanowi ze Szkoły Podstawowej w Plemiętach, pod kierunkiem p. Magdaleny Ślusarczyk;
II miejsce: Mai Świerad ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, pod kierunkiem p. Anny Jareckiej;
III miejsce: Julii Popławskiej ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu, pod kierunkiem p. Małgorzaty Kowalskiej-Płuciś;
Trzy wyróżnienia:
 - Bartoszowi Gołębiewskiemu z Zespołu Szkół w Zbójnie, pod kierunkiem p. Mirosławy Jaworskiej;
 - Hubertowi Żuchowskiemu ze Szkoły Podstawowej w Brzoziu, pod kierunkiem p. Elżbiety Żółtowskiej – Pesty;
 - Oliwii Zaborowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu, pod kierunkiem p. Moniki Radwańskiej;


W kategorii III – klasy IV-VI:

I miejsce:  Oliwii Dróżyńskiej ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu, pod kierunkiem p. Ewy Grudzińskiej;
II miejsce: Marii Szcześnik ze Szkoły Podstawowej  w Rogóźnie, pod kierunkiem p. Aleksandry Daleszyńskiej;
III miejsce: Marcie Goryńskiej ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Grudziądzu, pod kierunkiem p. Gabrieli Murach-Pyszory;

Dwa wyróżnienia:
  - Karolinie Witkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Jarantowicach, pod kierunkiem p. Małgorzaty Molczyńskiej;
  - Wiktorii Świstak ze Szkoły Podstawowej w Szembruczku, pod kierunkiem p. Haliny Jabłońskiej.

 

WORD w Toruniu oraz Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu serdecznie dziękują wszystkim dzieciom i nauczycielom uczestniczącym w konkursie za poświęcenie czasu i wkład pracy w przygotowanie prac konkursowych.
Nagrody składały się z upominków w postaci gier edukacyjnych i książek ufundowanych przez WORD Toruń oraz materiałów promocyjnych zakupionych w ramach inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i dostarczone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który realizuje inwestycje z ramienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach przedmiotowych inwestycji zostały zrealizowane następujące projekty:
1.    „Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2014”
2.    „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich”, w ramach którego zrealizowany został projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Węgorzyn od km 47+089 do km 47+480, dł. 0,391 km likwidacja lokalnego osuwiska”;
3.    „Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich”.
4.    „Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich”, w ramach którego zostaną zrealizowane trzy inwestycje:
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia”
- „Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł. 0,540 km”
- „Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Rogóźno-Tuchola, część III – rondo ul. Poznańska”
5. „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”
6. „Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-  Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie”.