- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Promocja BRD 2010 Konkurs na projekt maskotki CEK-u

Konkurs na projekt maskotki CEK-u


 

   W dniu 18 listopada 2010 r. w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie konkursu na projekt maskotki Centrum Edukacji Komunikacyjnej WORD w Toruniu. Konkurs został zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i Delegaturę Kuratorium Oświaty w Toruniu. Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ruchu drogowego, propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, promocja bazy edukacyjnej WORD. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Torunia i powiatów objętych działaniem Toruńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty.

Maskotki konkursowe były oceniane w trzech kategoriach:
I – dzieci 5 i 6-letnie
II – klasy od I do III
III – klasy od IV do VI

W ramach konkursu wpłynęło prawie 260 maskotek z 44 placówek. Werdykt jury był następujący:

W kategorii I – wychowanie przedszkolne:
 
I miejsce zajęła Zuzanna Suchodolska z Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej, pod kierunkiem p. Agnieszki Starczewskiej,

oraz wyróżniono:
Dominikę Przewięźlikowską z Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu, pod kierunkiem p. Małgorzaty Boruszkowskiej,
Filipa Słomskiego ze Szkoły Podstawowej nr 23, pod kierunkiem p. Wiesławy Kwiatkowskiej,
Maję Szulc z Zespołu Szkół nr 28 w Toruniu, pod kierunkiem p. Teresy Kluth,
Mateusza Bajbaka z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Toruniu, pod kierunkiem p. Marleny Derkowskiej,
Marię Wojtaszek z Przedszkola Miejskiego nr 11 w Toruniu, pod kierunkiem p. Violetty Sokołowskiej-Szmańdy i p. Doroty Szadkowskiej.


W II kategorii – kl. I-III wyróżniono:

Mateusza Rzeszotarskiego ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu, pod kierunkiem p. Mirosławy Kużel,
Julię Nalaskowską z Katolickiej SP Tow. Salezjańskiego w Toruniu, pod kierunkiem p. Moniki Zdanowicz,
Julię Laskowską ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Grudziądzu, pod kierunkiem Justyny Jaworskiej,
Stanisława Szymańskiego ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu, pod kierunkiem p. Anny Ziółkowskiej,
Dominika Foksińskiego ze Szkoły Podstawowej w Brzozówce, pod kierunkiem p. Teresy Noworackiej,
Agatę Kurdynowską ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach, pod kierunkiem p. Ewy Czarneckiej.


W III kategorii – kl. IV-VI:

I miejsce zajęła Anna Przeczewska ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu, pod kierunkiem p. Marii Gabryszak,
II miejsce zajęła Monika Ott z Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarnowie, pod kierunkiem p. Danuty Gil,
III miejsce przyznano Wiktorii Paziewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu, pod kierunkiem p. Iwony Wasielewskiej,

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
Weronika Jeżewska ze Szkoły Podstawowej w Brzozówce, pod kierunkiem p. Teresy Noworackiej,
Kamila Chełminiak ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Toruniu, pod kierunkiem p. Marii Gabryszak.


WORD w Toruniu ufundował nagrody w postaci gier edukacyjnych, książek i zestawów plastycznych, które wręczyli laureatom: Pani Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Pani Zofia Kilanowska – Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Toruniu oraz Marek Staszczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.
    WORD w Toruniu i Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu serdecznie dziękują wszystkim dzieciom i nauczycielom uczestniczącym w konkursie za poświęcenie swojego czasu i wkład pracy w przygotowanie prac konkursowych.