- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home

Przekazanie programu GAMBIT


 

   W dniu 11 stycznia br. Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przekazał na ręce insp. Krzysztofa Zakurzewskiego, Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji 25 egzemplarzy programu Gambit Kujawsko-Pomorski, tom 1, pt.„Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
Jest to opracowanie I etapu Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI, zrealizowane pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szczuraszka z Katedry Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Przekazane egzemplarze opracowania trafią do miejskich i powiatowych komend Policji funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.