- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Konkursy 2010 Konkurs na najciekawszą pomoc dydaktyczną

Konkurs na najciekawszą pomoc dydaktyczną


 

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, serdecznie zapraszają nauczycieli do udziału w konkursie  na najciekawszą pomoc dydaktyczną w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem konkursu jest popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie zasad bezpiecznego zachowania i poruszania się po drogach.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy konkursu: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele I i II etapu edukacyjnego (praca indywidualna lub wykonana przez dwie osoby).
 2. Termin: pomoc dydaktyczną (spełniającą wymagania określone w załącznikach) należy dostarczyć do dnia 15 marca 2010 r. na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Polna 109/111, z dopiskiem „konkurs”.
 3. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:
    I kategoria – wychowanie przedszkolne,
    II kategoria – klasy I – III,
    III kategoria – klasy IV – VI.
 4. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu  29 marca 2010 r. o godz. 14.00 w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111. Na podsumowanie zapraszamy wszystkich uczestniczących w konkursie nauczycieli. Za najlepsze pomoce dydaktyczne nauczyciele otrzymają nagrody pieniężne.  
 5. W skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów.
 6. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania w czasie zajęć odbywających się dla dzieci i uczniów w Centrum Edukacji Komunikacyjnej.


Szczegółowych informacji udziela starszy referent ds. edukacji Luiza Wierzbowska, tel. 056 653-82-23

I.  Wymagania konkursowe

 1. Kategoria: wychowanie przedszkolne i I etap edukacyjny szkoły podstawowej.
 2. Rodzaj pomocy dydaktycznej: historyjka obrazkowa
 3. Szkoła/przedszkole: (podać nazwę, dokładny adres, telefon)
 4. Imię i nazwisko nauczyciela/ nauczycieli: (telefon kontaktowy)
 5. Temat historyjki: (zgodny z celem konkursu)
 6. Wiek odbiorcy:
 7. Format: A4
 8. Technika wykonania: dowolna (czytelna dla dzieci)


Uwagi!
1.    Historyjkę obrazkową należy przygotować w sposób zrozumiały i czytelny dla dzieci oraz umożliwiający wykorzystanie pomocy przez innych nauczycieli.
2.    Pomoc należy wykonać w taki sposób, aby można ją było wielokrotnie wykorzystać na zajęciach w Centrum Edukacji Komunikacyjnej.

II. Wymagania konkursowe

 1. Kategoria: II etap edukacyjny szkoły podstawowej
 2. Rodzaj pomocy dydaktycznej: krzyżówka
 3. Szkoła: (podać nazwę, dokładny adres, telefon)
 4. Imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli: (telefon kontaktowy)
 5. Format: duży arkusz do prezentacji dla całej klasy (np. flipchart)

Uwagi!
1.    Na pierwszej stronie należy zamieścić pytania do krzyżówki (co najmniej 12).
2.    Na odwrocie pracy należy podać rozwiązanie krzyżówki, tj. hasło tematycznie związane z celem konkursu oraz odpowiedzi na pytania.
3.    Krzyżówkę należy wykonać w taki sposób, aby można ją było wielokrotnie wykorzystać na zajęciach.