- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Promocja BRD Promocja BRD - 2021r. Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

clock   W dniu 21 maja 2021 r.  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się  posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

 

 

Podczas spotkania omówiono m.in.:
1. stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 r.
2. projekt Wojewódzkiego Programu Realizacyjny na lata 2021-2022,
3. zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym od 1 czerwca 2021 r. związane z większymi uprawnieniami pieszych przed wejściem na przejście dla pieszych,
4. sytuację Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
Podjęto również uchwały:

nr 1/2021 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2021 -2022 do Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI,

nr 2/2021 w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych …. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) w zakresie stosowania symboliki figur geometrycznych na istniejących tablicach E-1, E-2, E-4 i ich odmianach jako uzupełnienie lub likwidację tablic F-9 w przypadku nakładania się objazdów w strefach zintensyfikowanych prac budowalnych na różnych frontach robót,

nr 3/2021 w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych …. (Dz. U. z 2019 r. poz. 231) w zakresie ujednolicenia oznakowania stref zamieszkania w obrębie skrzyżowań z drogami publicznymi.

Ponadto Sekretarz Rady poinformował o przystąpieniu przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do realizacji projektu pn. „Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów. W ramach tego projektu przygotowywane są dwie kampanie społeczne:
1) kampania dotycząca ograniczenia nadmiernej prędkości i przestrzegania obowiązujących limitów prędkości,
2) kampania dotycząca ochrony pieszych w obszarze przejść dla pieszych i zachowania szczególnej ostrożności przez pieszych przy wchodzeniu na przejście.
Prezentacje tematów dostępne są na stronie internetowej Rady www.k-pwrbrd.word.torun.pl.

 

Fotorelacja