- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Szkolenia ADR Informacje podstawowe

Szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) - informacje podstawowe


 

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu organizuje szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia jego ewentualnych skutków.

 

Szkolenie obejmuje:

część podstawową

    
  • kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, dotyczący wszystkich kierowców, których obejmuje obowiązek szkolenia kursowego
 
 • kurs specjalistyczny (następujący po szkoleniu podstawowym) w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych:
  - w cysternach
  - towarów wybuchowych
  - towarów promieniotwórczych

część doskonalącą (dla kierowców chcących przedłużyć ważność zaświadczenia ADR)

    
 • kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
 
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych:
  - w cysternach
  - towarów wybuchowych
  - towarów promieniotwórczych


Czas trwania szkolenia oraz cena

 

      część podstawowa      

      część doskonaląca     

 czas trwania

 cena

 czas trwania

 cena

 kurs podstawowy

 24 godziny

 500 zł

 16 godzin

 350 zł

 kurs specjalistyczny    
    - cysterny

 16 godzin

 400 zł

 8 godzin

 300 zł

    - towary wybuchowe

 8 godzin

 300 zł

 5 godzin

 200 zł

    - towary promieniotwórcze

 8 godzin

 300 zł

 5 godzin

 200 zł


Aby zapisać się na szkolenie konieczne jest złożenie kompletu dokumentów:

 • - karty zgłoszenia
 • - dowodu wpłaty
 • - kserokopii prawa jazdy

Zaświadczenie ADR jest wydawane na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Wszelkie informacje na temat szczegółowych danych dotyczących szkoleń można uzyskać w: