- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
  • samorzad_01.png
  • samorzad_02.png
  • odwieszenie_kat_A_01.png
  • odwieszenie_kat_A_02.png
Home

 

Szanowni Państwo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU INFORMUJE, ŻE

OD DNIA 1 GRUDNIA 2020r NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ W LOKALIZACJI W TORUNIU

PRZYCZYNĄ TAKIEJ SYTUACJI JEST ZAMKNIĘCIE AGENCJI BANKOWEJ, FUNKCJONUJĄCEJ DO TEJ PORY NA TERENIE TORUŃSKIEGO OŚRODKA

(Informacja nie dotyczykasy w WORD Oddział Terenowy w Grudziądzu)


 

Oświadczenie z dnia 11 marca 2021 r.

Informuję Państwa, że w ostatnim czasie ma miejsce wzmożona kampania jaskrawo godząca w dobre imię i działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

Zarówno w mediach, jak i przez osoby trzecie, powielane są nieprawdziwe informacje bazujące na doniesieniach bardzo wąskiej grupy toruńskich egzaminatorów, którzy zawiadomili Prokuraturę o rzekomych nieprawidłowościach, dotyczących naruszenia zasad obiektywizmu i transparentności w procesie egzaminowania przez kierownictwo WORD. Sugerowane nieprawidłowości nie miały miejsca.

Chcę Państwa zapewnić i z mocą podkreślić, że za ocenę egzaminu odpowiada wyłącznie egzaminator, który jest niezależny i niezawisły w swoich decyzjach. Jestem całkowicie przekonany oraz wierzę, że wyznacznikiem ocen i decyzji egzaminatorów są wyłącznie obowiązujące przepisy prawa oraz etyka zawodowa egzaminatorów, której zasad są oni zobowiązani bez wyjątków przestrzegać. Egzaminatorom nie wolno podlegać wpływom ani naciskom i jest to reguła.

Życząc Państwu sukcesów na egzaminie, chcę zapewnić, że kierownictwo toruńskiego WORD-u zawsze dokładało i dokłada wszelkich starań, żebyście w tym trudnym i stresującym okresie egzaminacyjnym czuli się możliwie komfortowo i bezpiecznie, ale też byli przekonani, że oceny Waszej wiedzy i umiejętności realizowane są według najwyższych standardów.

Deklaruję, że wobec wszystkich osób, które w ostatnim czasie godziły i godzą w dobra osobiste oraz w wizerunek toruńskiego WORD, podjęte zostaną zdecydowane i stanowcze kroki prawne. 

 Marek Staszczyk
dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu

 

[Aktualizacja od: 12.10.2020 r.]

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU INFORMUJE

O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ORGANIZOWANIA ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I SZKOLEŃ 

W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 12.10.2020 R.

 

1. Od dnia 12.10.2020 r. na teren WORD w Toruniu i OT w Grudziądzu mogą wejść wyłącznie osoby zapisane na wyznaczony w danym dniu egzamin, odbywające szkolenie/kurs lub jazdę próbną, jednak nie wcześniej niż 15 min. przed wyznaczoną godziną. Wyklucza się dłuższe oczekiwanie przed egzaminem.

 

2. Na terenie budynku WORD oraz  podczas egzaminu/szkolenia/kursu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Zaleca się, aby osoba przystępująca do egzaminu/szkolenia/kursu posiadała ze sobą własny długopis.

 

3. Po wejściu do budynku WORD oraz bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu/szkolenia/kursu należy zdezynfekować dłonie za pomocą udostępnionych przez WORD środków.

 

4. Osoba znajdująca się na terenie WORD bezwzględnie podporządkowuje się poleceniom pracowników ośrodka oraz oznakowaniom na terenie WORD w zakresie postępowania mającego na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zakażenia, tj. pomiaru temperatury ciała, ustalenia tożsamości lub innych czynności związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

 

5. Zabrania się wstępu na teren WORD: 

  • - osobom z wyraźnymi objawami infekcji (tj. temperaturą powyżej 37,5°, kaszlem, katarem, trudnościami w oddychaniu, bólami gardła, bólami mięśniowo-stawowymi) lub u których w okresie ostatnich 14 dni przed datą szkolenia występowały takie objawy,
  • - osobom, których domownicy są objęci nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną).

 

5.1. Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkować odmową dopuszczenia do egzaminu/szkolenia/kursu. Opłata za egzamin będzie podlegać zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie tylko w przypadku udokumentowania choroby. Naruszenie wymienionych ograniczeń może również skutkować odpowiedzialnością karną.

 

5.2. Osoba egzaminowana ma możliwość zmiany terminu egzaminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin w przypadku stwierdzenia objawów choroby, pod warunkiem że poinformowała WORD o tym fakcie (drogą telefoniczną lub elektroniczną) przed stawieniem się na egzamin i fakt ten jest udokumentowany (np. orzeczeniem bądź zaświadczeniem lekarskim). W pozostałych przypadkach niezmiennie ma zastosowanie możliwość zmiany wyznaczonego terminu egzaminu nie później niż 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

 

6. Osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy kat. A, A1, A2, AM, powinna zabrać ze sobą własny sprzęt ochronny, tj. kask, kamizelkę odblaskową, ochraniacze na kolana i łokcie oraz własny zestaw słuchawkowy do telefonu z wyjściem „mini jack”. Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkować odmową przystąpienia do egzaminu, a opłata nie będzie podlegać zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.

 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku posiadania przez zdającego stroju ochronnego w postaci odpowiedniego obuwia, spodni, kurtki i rękawic zakrywających całe dłonie. Niespełnienie tych warunków będzie skutkować odmową przystąpienia do egzaminu, a opłata nie będzie podlegać zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.

 

7. Zaleca się, aby osoba przystępująca do egzaminu prawa jazdy B+E, C+E oraz T posiadała własne rękawice ochronne potrzebne do zadań sprzęgania i rozprzęgania.

 

8. Osoba wizytująca WORD uczestniczy w egzaminie/szkoleniu/kursie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność w związku z potencjalnymi negatywnymi skutkami dla zdrowia i życia spowodowanymi lub pozostającymi w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. WORD podejmuje i wdraża wszelkie stosowne środki ochrony, lecz nie zapewnia bezwzględnego bezpieczeństwa epidemicznego i nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

 

9. W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy prawa naczelnych organów państwa w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów wydawane periodycznie w formie aktów jednorazowych.   


JEDNOCZEŚNIE W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE ZDROWIE
USTALANIE TERMINÓW EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA PRAWO JAZDY REALIZOWANE JEST
WYŁĄCZNIE:

poprzez platformę INFO-CAR

lub

za pośrednictwem poczty e-mail i kontaktu telefonicznego

przesyłając:

1) numer PKK (profil kandydata na kierowcę)

2) numer PESEL

3) potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej (NR KONTA BANKOWEGO 70 1160 2202 0000 0000 6090 0897)

odpowiednio do:

lub

 

 

--- lub osobiście w godz. 7:00 – 16:00 w BOK – tylko dla osób, które odbyły egzamin w danym dniu i ustalają termin kolejnego egzaminu)

 USTALANIE TERMINÓW SZKOLEŃ, KURSÓW I JAZD PRÓBNYCH

REALIZOWANE JEST WYŁĄCZNIE

za pośrednictwem: poczty e-mail i kontaktu telefonicznego:

 

lub


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Instruktor i Ośrodek Roku 2020

Autor: Skrobiszewska Luiza środa, 24 marca 2021 00:00

IMG 2943

   24 marca dyrektor WORD Toruń Marek Staszczyk wręczył najlepszym  instruktorom oraz ośrodkom szkolenia kierowców tytułowe statuetki. Zdobyli je instruktorzy i OSK wyróżnieni za najlepszą procentową zdawalność przeszkolonych osób w pierwszym podejściu do egzaminu części praktycznej danej kategorii.


Więcej…

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 83