- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Konkursy 2020 Konkurs plastyczny pt. „Na drodze świeć przykładem”

Konkurs plastyczny pt. „Na drodze świeć przykładem”

Julia Proszkiewicz, Szkoła Podstawowa w Osieku, I miejsce kat. (kl. 4-8)    W dniu 23.11.2020  r. odbyło się posiedzenie jury konkursu dla dzieci z cyklu „Z bezpieczeństwem za pan brat” zorganizowanego przez WORD w Toruniu. Celem konkursu jest popularyzacja zasad i przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie bezpiecznego zachowania i poruszania się po drogach.Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem „Na drodze świeć przykładem”.

Jury konkursu w składzie:

1. Krzysztof Kucicki – Naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu,

2. Luiza Skrobiszewska – specjalista ds. edukacji dzieci i młodzieży Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu,

-        dokonało oceny prac konkursowych pod względem formalnym i merytorycznym. Ogółem do organizatorów konkursu wpłynęło 225 prac z 44 placówek, w tym w I kategorii – wychowanie przedszkolne 97, w kategorii II – klasy I-III 93, w kategorii III – klasy IV-VIII 35 prac.

Jury konkursu przyjęło następujące kryteria oceny prac:

1. zgodność z celem konkursu

2. zgodność z wymogami formalnymi konkursu,

3. estetyka pracy,

4. pomysłowość

5. zgodność z tematyką konkursu.

            Jury konkursu po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami postanowiło przyznać:

1. W kategorii I – wychowanie przedszkolne:

I miejsce:         Marii Pabianek z Przedszkola Miejskiego nr 9 w Toruniu,

                            pod kierunkiem p. Anny Gałkowskiej;

II miejsce: Adzie Listewnik z Niepublicznego Przedszkola Bim Bam Bino
w Toruniu, pod kierunkiem p. Kingi Szareckiej;

III miejsce: Dorocie Kusowskiej ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce      

                     pod kierunkiem p. Joanny Suleckiej;  

Jedno wyróżnienie:

-  Luizie Birnbach, z Przedszkola Miejskiego nr 11 w Toruniu

    pod kierunkiem p. Żanety Boguckiej, Magdaleny Walentowicz;

2. W kategorii II – klasy I-III:

I miejsce: Hannie Szopie ze Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym,

                       pod kierunkiem p. Urszuli Witkowskiej;

II miejsce: Zuzannie Zaremskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu,

pod kierunkiem p. Moniki Licznerskiej;

III miejsce: Amelii Celmer z Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą,

                   pod kierunkiem p Katarzyny Bendkowskiej;

    Dwa wyróżnienia:

-        Amelii Malickiej ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu,

pod kierunkiem p. Joanny Kieleckiej;

-        Kindze Płochackiej ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach,

pod kierunkiem p. Agaty Ziółkowskiej;

3. W kategorii III – klasy IV-VIII:

I miejsce:   Julii Proszkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Osieku,

                       pod kierunkiem p. Katarzyny Grążawskiej

II miejsce: Zofii Bernackiej ze Szkoły Podstawowej w Grucie,

                     pod kierunkiem p. Tomasza Piwowarskiego;

III miejsce: Zofii Łuczyńskiej ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu,

                     pod kierunkiem p. Ewy Grudzińskiej;

            Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a laureatom gratulujemy!

Z powodu sytuacji epidemicznej podziękowania za udział w konkursie, nagrody i dyplomy prześlemy pocztą lub dostarczymy osobiście do placówek edukacyjnych.

Fotorelacja