- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home WORD Toruń Tablica ogłoszeń Ogłoszenia czasowe Spotkanie z przedstawicielami i instruktorami OSK - Grudziądz

Spotkanie z przedstawicielami i instruktorami OSK - Grudziądz

   W czwartek 16 lutego WORD w Toruniu zorganizował spotkanie z przedstawicielami ośrodków szkolenia kierowców (OSK). Miejscem konferencji był Oddział Terenowy w Grudziądzu. Blisko 40 uczestników zostało powitanych przez dyrektora Marka Staszczyka. Następnie odbyły się wystąpienia prelegentów. Egzaminator nadzorujący WORD Tadeusz Muszyński omówił najczęściej występujące błędy, które pojawiają się na egzaminach praktycznych kategorii B.

Marek Mitura, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, przedstawił statystykę wypadków, kolizji i wykroczeń uczestników ruchu drogowego. Przedstawiciel PKP PLK S.A. Józef Piórkowski omówił zagrożenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Reprezentanci wydziałów komunikacji Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Grudziądzu mówili o zasadach wykonywania nadzoru nad OSK przez samorządy. Rozmawiano także o doświadczeniach z eksploatacji samochodów marki Toyota. Na pytania odpowiadali przedstawiciele firmy. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja, podczas której goście zadawali pytania i przedstawiali opinie o współpracy z WORD-em. Wyrażamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do jeszcze lepszej pracy WORD-u, a także ośrodków szkolenia kierowców. W przyszłości może to zaowocować dobrymi efektami w przygotowaniu kandydatów na kierowców i coraz lepszą zdawalnością egzaminów na prawo jazdy. Dziękujemy Państwu z OSK za udział w grudziądzkiej konferencji.  Fotorelacja


 

  Materiały do pobrania

 


 


-------------------- Materiał archiwalny -------------------

W dniach 16 i 17 lutego 2017r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddziale Terenowym WORD w Grudziądzu odbędą się spotkania z przedstawicielami i instruktorami OSK. Poruszone zostaną tematy dotyczące błędów występujących podczas egzaminu oraz kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Program spotkania

z przedstawicielami Ośrodków Szkolenia Kierowców

16.02.2016r. (Grudziądz)   17.02.2016r. (Toruń)

 

godz. 1300

otwarcie i powitanie uczestników spotkania - Dyrektor WORD

godz. 1305

omówienie najczęściej występujących błędów podczas egzaminu praktycznego na kat. „B” prawa jazdy - Egzaminator Nadzorujący WORD

godz. 1330

statystyka wypadków, kolizji i wykroczeń uczestników ruchu drogowego z obszaru działania Komendy Miejskiej Policji – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji

godz. 1350

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach kolejowych – Przedstawiciel PKP PLK S.A.

godz. 1410

przerwa

godz. 1420

wykonywanie nadzoru nad OSK przez organy samorządowe – przedstawiciele wydziałów komunikacji Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Torunia

godz. 1450

doświadczenia z eksploatacji samochodów marki Toyota - Dealer Toyota / WORD

godz. 1500

wnioski i zapytania uczestników spotkania - zakończenie spotkania

 

Serdecznie zapraszam

Dyrektor WORD w Toruniu