- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home WORD Toruń Tablica ogłoszeń Ogłoszenia czasowe Spotkanie z przedstawicielami i instruktorami OSK - Toruń

Spotkanie z przedstawicielami i instruktorami OSK - Toruń

   W piątek 17 lutego WORD w Toruniu zorganizował w swojej siedzibie kolejne spotkanie z przedstawicielami ośrodków szkolenia kierowców (OSK). Przybyłych gości powitał dyrektor Marek Staszczyk. Później głos zabrał egzaminator nadzorujący WORD Tadeusz Muszyński, który mówił o najczęściej występujących błędach na egzaminach praktycznych kategorii B.

Następnie przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Toruniu omówił statystykę wypadków, kolizji i wykroczeń uczestników ruchu drogowego. Reprezentujący PKP PLK S.A. Józef Piórkowski wskazywał zagrożenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Ostatnie wystąpienie było poświęcone nadzorowi nad ośrodkami szkolenia kierowców, sprawowanemu przez samorządy. Problematykę referowali przedstawiciele wydziałów komunikacji Urzędu Miasta Toruń i Starostwa Powiatowego w Toruniu. Rozmawiano także o doświadczeniach z eksploatacji samochodów marki Toyota. Na pytania odpowiadali przedstawiciele firmy. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja, podczas której goście zadawali pytania i przedstawiali opinie o współpracy z WORD-em. Mamy nadzieję, że spotkanie wpłynie pozytywnie na dalszą pracę WORD-u i ośrodków szkolenia kierowców. Dziękujemy Państwu z OSK oraz prelegentom za udział w toruńskiej konferencji.  Fotorelacja  Materiały do pobrania

 -------------------- Materiał archiwalny -------------------

W dniach 16 i 17 lutego 2017r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddziale Terenowym WORD w Grudziądzu odbędą się spotkania z przedstawicielami i instruktorami OSK. Poruszone zostaną tematy dotyczące błędów występujących podczas egzaminu oraz kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Program spotkania

z przedstawicielami Ośrodków Szkolenia Kierowców

16.02.2016r. (Grudziądz)   17.02.2016r. (Toruń)

 

godz. 1300

otwarcie i powitanie uczestników spotkania - Dyrektor WORD

godz. 1305

omówienie najczęściej występujących błędów podczas egzaminu praktycznego na kat. „B” prawa jazdy - Egzaminator Nadzorujący WORD

godz. 1330

statystyka wypadków, kolizji i wykroczeń uczestników ruchu drogowego z obszaru działania Komendy Miejskiej Policji – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji

godz. 1350

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach kolejowych – Przedstawiciel PKP PLK S.A.

godz. 1410

przerwa

godz. 1420

wykonywanie nadzoru nad OSK przez organy samorządowe – przedstawiciele wydziałów komunikacji Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Torunia

godz. 1450

doświadczenia z eksploatacji samochodów marki Toyota - Dealer Toyota / WORD

godz. 1500

wnioski i zapytania uczestników spotkania - zakończenie spotkania

 

Serdecznie zapraszam

Dyrektor WORD w Toruniu