- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home WORD Toruń Tablica ogłoszeń Ogłoszenia stałe Profil Kandydata na Kierowcę - PKK

Profil Kandydata na Kierowcę - PKK

img-small  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 marca 2013 r Dz.U z dnia 7.03.2013 r poz. 319 zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzoru dokumentów stosowanych w tych sprawach umożliwiona zostaje procedura przyjęcia osoby na egzamin państwowy na prawo jazdy w przypadku awarii systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.


   W powyższym przypadku osoba egzaminowana przed zapisaniem się na egzamin musi złożyć w WORD oświadczenie. Wzór doklumentu należy pobrać a następnie wydrukować dwustronnie na formacie A5 i wypełnić wymagane pola.

Current folder: zew  egzaminowanie  pkk_tryb_awaryjny