- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home WORD Toruń Tablica ogłoszeń Ogłoszenia czasowe Planowane wstrzymanie egzaminów praktycznych kat. A i A1

Planowane wstrzymanie egzaminów praktycznych kat. A i A1


   Na podstawie § 30 ust. 7 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834 wraz z późn. zm.) możliwe jest okresowe wstrzymanie prowadzenia egzaminów praktycznych w zakresie kat. A i A1 w okresie od 04 grudnia 2012 roku do 28 lutego 2013 r. z uwagi na złe warunki atmosferyczne.

Jeżeli do dnia 04 grudnia 2012 r. warunki atmosferyczne nie będą umożliwiały przeprowadzania egzaminów na kat. A i A1 egzaminy mogą być odwoływane w danym dniu.