- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Konkursy 2011 Podsumowanie konkursu plastycznego "Bądź widoczny na drodze"

Podsumowanie konkursu plastycznego "Bądź widoczny na drodze"


 

   W dniu 16 listopada 2011 r. w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Bądź widoczny na drodze”. Konkurs został zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i Delegaturę Kuratorium Oświaty w Toruniu. Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ruchu drogowego oraz propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Torunia i powiatów objętych działaniem Toruńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty.

Prace konkursowe były oceniane w trzech kategoriach:
   I – dzieci 5 i 6-letnie
   II – klasy od I do III
   III – klasy od IV do VI

 

W ramach konkursu wpłynęło prawie 574 prac z 71 placówek. Werdykt jury był następujący:

W kategorii I – wychowanie przedszkolne:

I miejsce   zajął Mikołaj Grzecznowski z Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu, pod  kierunkiem  p. Katarzyny Nowak, p. Joanny Godurowskiej, p. Joanny Kulas i p. Agnieszki Świerczek-Szczech;
II miejsce   zajęła Julia Korda ze Szkoły Podstawowej w Pigży, pod kierunkiem   p. Gabrieli Obrębskiej;
III miejsce   przyznano Weronice Janiszewskiej ze Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, pod kierunkiem p. Beaty Wodary;

 

oraz wyróżniono:

Maksymiliana Rytlewskiego, z Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą, pod kierunkiem p. Katarzyny Frąckiewicz;

 

W kategorii II – klasy I-III:

I miejsce   zajęła Zofia Mazurowska, ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Toruniu, pod kierunkiem p. Grażyny Błaszczyk;
II miejsca   zajął Maksymilian Chachaj z Katolickiej Szkoły Podstawowej Towarzystwa  Salezjańskiego, pod kierunkiem p. Małgorzaty Poczyńskiej;
III miejsce   przyznano Alicji Wiśniewskiej z Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej, pod kierunkiem p. Danuty Gil;
    
oraz wyróżniono:

Marcelinę Marcinkowską z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu, pod kierunkiem p. Moniki Zdanowicz;

Ewę Szpręglewską ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Lisewie, pod kierunkiem p. Elżbiety Janowskiej;

Milenę Wróblewską, z Zespołu Szkół nr 31 w Toruniu, pod kierunkiem p. Kamili Bułakowskiej.

 

W kategorii III – klasy IV-VI:

I miejsce   zajęła Martyna Chodorowska ze Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim, pod kierunkiem p. Pauliny Dam;
II miejsce   zajęła Alicjia Borczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Brodnicy, pod kierunkiem p. Katarzyny Grążwaskiej;
III miejsce   przyznano Kamilowi Oswaldowi ze Szkoły Podstawowej w Steklinie, pod kierunkiem p. Mirosławy Rumińskiej;

 

oraz wyróżniono:

Monikę Piankowską ze Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, pod kierunkiem p. Agnieszki Bekier;

Agatę Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu, pod kierunkiem p. Iwony Rogowicz-Sokalskiej.

 

WORD w Toruniu ufundował nagrody w postaci gier edukacyjnych, książek i zestawów plastycznych, które wręczyli laureatom: Pani Zofia Kilanowska – Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Toruniu oraz Ryszard Nagórski – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.


WORD w Toruniu i Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu serdecznie dziękują wszystkim dzieciom i nauczycielom uczestniczącym w konkursie za poświęcenie swojego czasu i wkład pracy w przygotowanie prac konkursowych.