- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Promocja BRD 2011 Debatowali o bezpieczeństwie

Debatowali o bezpieczeństwie


 

   W dniu 21 października 2011 r. w Oddziale Terenowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W spotkaniu uczestniczyli: Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zbigniew Ostrowski – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Wojciech Ołdyński – Komendant Wojewódzki Policji   w Bydgoszczy oraz przedstawiciele administracji rządowej i  samorządowej  województwa, powiatów i gmin, zarządów drogowych i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Podczas spotkania omówiono m.in.:
- stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń – wrzesień 2011 r.,
- rolę i zadania Inspekcji Transportu Drogowego w obliczu zmieniających się uwarunkowań prawnych,
- zmiany w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców w świetle ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- nowe zadania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Materiał z posiedzenia Rady znajduje się na stronie internetowej K-PWRBRD www.k-pwrbrd.word.torun.pl.