- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Konkursy 2011 Konkurs plastyczny "Bądź widoczny na drodze"

Konkurs plastyczny "Bądź widoczny na drodze"


 

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, serdecznie zapraszają przedszkola i szkoły podstwowe do udziału w konkursie plastycznym pn. "Bądź widoczny na drodze". Celem konkursu jest: propagowanie bezpiecznego zachowania i poruszania się po drogach publicznych, uświadomienie dzieciom jak ważne dla ich bezpieczeństwa jet to, aby były widoczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, zachęcenie do noszenia elementów odblaskowych w warunkach ograniczonej widoczności.


1. Warunki uczestnictwa:
    1) w konkursie mogą uczestniczyć dzieci pięcio i sześcioletnie oraz uczniowie szkół podstawowych ( praca indywidualna),
    2) z jednej szkoły lub przedszkola można nadesłać nie więcej niż 10 prac,
    Ponadto na odwrocie pracy konkursowej należy podać:
- nazwę, adres i numer telefonu szkoły lub przedszkola,
    - imię i nazwisko oraz wiek wykonawcy pracy plastycznej,
    - imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana (numer telefonu).


2. Wymagania konkursowe:
    1) temat pracy plastycznej - „Bądź widoczny na drodze”,
    2) format A3, technika dowolna.
3. Termin: prace plastyczne należy przesłać do dnia 31 października 2011 r. na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Polna 109/111, z dopiskiem „konkurs”.


4. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
    I kategoria – wiek 5-6 lat,
    II kategoria – wiek 7-9 lat,
    III kategoria – wiek 10-13 lat.  


5. Najciekawsze prace  zostaną nagrodzone i mogą być wykorzystane przez WORD.


6. Kryteria oceny projektu:
    1) praca plastyczna musi odzwierciedlać cele konkursu,
    2) w pracy muszą występować elementy odblaskowe,
    3) pomysłowość,
    4) estetyka pracy.        


7. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16 listopada 2011 r. o godz. 13.00 w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, ul. Polna 109/111.

 

    Na podsumowanie zapraszamy wszystkich nagrodzonych uczestników. O przyznanych nagrodach rzeczowych organizatorzy poinformują telefonicznie. Oceny prac dokona jury, składające się z przedstawicieli organizatorów konkursu.  
    Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych i zastrzegają sobie prawo do ich publikacji w celu upowszechniania przeprowadzonego konkursu.


Informacji udziela:
Starszy referent ds. edukacji dzieci i młodzieży Luiza Wierzbowska, tel. 056 653 82 78.

 

Zapraszamy do udziału, na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.