- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Promocja BRD 2010 Konferencja "Edukacja dla bezpieczeństwa ..."

Konferencja "Edukacja dla bezpieczeństwa ..."


 

   W dniach 21-22 października br. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy – zintegrowane działania służb ratowniczych i placówek oświatowych.” Nowe wytyczne 2010.
    Organizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy, InterRisk Oddział w Bydgoszczy i BON-MED Centrum Szkolenia Ratownictwa.
Honorowy patronat nad powyższym przedsięwzięciem objęli:
• Rafał Bruski - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
• Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
• Konstanty Dombrowicz - Prezydent Miasta Bydgoszczy
• Iwona Waszkiewicz - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
• doc. Krzysztof Sikora - Kanclerz Wyższej Szkoły Gospodarki
• prof. WSG dr Kazimierz Marciniak - Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki.
Konferencja adresowana była do przedstawicieli środowiska nauki, medycyny, nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia, pracowników instytucji państwowych i samorządowych oraz firm zainteresowanych problematyką edukacji dla bezpieczeństwa i nauczaniem pierwszej pomocy, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.