- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home

Specyfika obiektu Centrum Edukacji Komunikacyjnej   Z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego WORD w Toruniu w listopadzie 2006 r. otworzył Centrum Edukacji Komunikacyjnej.

   Centrum stanowi samodzielny budynek znajdujący się na terenie WORD. Mieści się w nim sala o powierzchni 240 m2, dostosowana do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

   Wystrój i wyposażenie sali zostało tak wykonane, aby odtwarzało rzeczywiste warunki panujące w ruchu ulicznym. Wyznaczone zostały jezdnie, chodniki oraz przejścia dla pieszych. Ruchem kieruje sygnalizacja świetlna. Plac przed budynkiem również został zaadaptowany na potrzeby CEK-u i stanowi miasteczko ruchu drogowego przeznaczone głównie dla starszych dzieci i młodzieży, które biorą udział w zajęciach przygotowujących ich do egzaminu na kartę rowerową.