- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Szkolenia Kontrola ruchu drogowego Informacje podstawowe

Szkolenie z kontroli ruchu drogowego - informacje podstawowe


 

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu organizuje szkolenia dla osób ubiegających się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego.

 

Szkolenie obejmuje:

  • - zajęcia teoretyczne
  • - zajęcia praktyczne

  Liczba godzin i tematyka zajęć teoretycznych uzależniona jest od zakresu upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego, o które ubiega się dana osoba.

 

Program zajęć teoretycznych obejmuje:

  •  dla strażników straży gminnych (miejskich)

   14 godzin 

  •  dla pacowników zarządu dróg

10 godzin 

  •  dla strażników lesnych i funkcjonariuszy Straży Parku   

7 godzin 

Zajęcia praktyczne odbywają się po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych i trwają 4 godziny.


Aby zapisać się na szkolenie konieczne jest złożenie kompletu dokumentów:

  • - karty zgłoszenia
  • - dowodu wpłaty

Wszelkie informacje na temat szczegółowych danych dotyczących szkoleń można uzyskać w: