- reset +
Members Login

Rozwiń Panel
Home Home Home
Home Szkolenia Kierowanie ruchem Informacje podstawowe

Szkolenie z kierowania ruchem - informacje podstawowe


 

   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu organizuje szkolenia dla osób upoważnionych do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Szkolenie ma na celu między innymi zapoznanie uczestników z obowiązującymi aktami prawnymi i przepisami ruchu drogowego, z zakresem kompetencji odnośnie podawania sygnałów uczestnikom ruchu, a także zapoznanie z potencjalnymi zagrożeniami jakie niesie praca na drodze w określonym charakterze.


Szkolenie obejmuje:

  •  zajęcia programowe
 7 godzin
  •  sprawdzenie stopnia opanowania materiału   
 1 godziny


Cena szkolenia - 300 zł


Aby zapisać się na szkolenie konieczne jest złożenie kompletu dokumentów:

  • - karty zgłoszenia - uczestnik indywidualny
  • - dowodu wpłaty


Szkolenia organizowane są w zależności od potrzeb.


Wszelkie informacje na temat szczegółowych danych dotyczących szkoleń można uzyskać w: